Vissla workshop

I Visslas workshop skapar och formulerar barnet sitt eget uttryck. Av härliga material och färger kan man ge sig in i fantasins värld och för stunden tänka på något annat än familjemedlemmens sjukdom.
Syftet med workshopen är att ge stöd till anhöriga barn och unga i form av kreativitet.

Ort: Stockholm
Kursledare: Bettina Edgren, bildkonstnär sedan 1998

Vi anordnar skräddarsydda workshops, enskilda eller i grupp.

För mer info: info@vissla.net

workshopbettinablur