Om Vissla

Varje år drabbas ca 4700 svenskar mellan 20 och 50 år av cancer och 200 personer i åldern 20- 40 år får diagnosen MS. Långt fler i samma ålder lever med en livshotande eller svår kronisk sjukdom.

Vad händer med deras barn? När ett barn blir sjukt vistas de på en barnklinik, anpassad för dem. Men i vården av vuxna finns sällan plats för barn som anhöriga. Bakgrunden till Visslas verksamhet handlar om att uppmärksamma barn som har en svårt sjuk förälder. Vi tror att många av dessa barn har behov av stöd och information på ett sätt som dagens sjukvård och skolor inte alltid kan tillgodose.

Vissla vänder sig till barn som har en svårt sjuk förälder. Till barn räknar vi alla som själva känner sig som samma familj. Svår sjukdom är den som under en längre tid påverkar förälderns fysiska, psykiska eller sociala funktioner.

Vårt första projekt är ”Dagboken-en bok för dig som är ung och har någon som är svårt sjuk i familjen”. Boken kan vara en hemlig kompis eller fyllas i tillsammans med en föräldrar eller kurator, precis som… man vill.

-Du kan bli medlem i Vissla genom att sätta in 50 kr på plusgironr: 594219-8. Vid frågor kontakta: info@vissla.net

-Vill du lämna ett bidrag till webblatsen genom att berätta om dina egna erfarenheter? Långt eller kort – bara en mening från en person som varit i samma situation kan hjälpa ett barn som är där idag! Skriv här eller mejla oss.

-Vill du lämna ett större bidrag är det alltid välkommet!